Хотел ресторант Вълчицата

Меандрите

Меандрите на река Арда, заедно с нейните пясъчни плажове, внушителният и очарователен скален пръстен около Маджарово и изключително богатата флора и фауна, формират уникален по рода си природен комплекс, с много голям потенциал за развитие на екологичен и специализиран туризъм.

Кромлех

Кромлехът е бил предназначен за обредни действия, като само на посветените жреци е било разрешено да влизат в него. Той се намира на около 2 км. западно от с. Долни Главанак, общ. Маджарово. На мястото, откъдето тръгва пътеката, има нефункциониращ в момента информационен център. Оттам се върви през малка горичка около 15 минути по специално изградена пътека.

Хотел ресторант Вълчицата
Хотел ресторант Вълчицата

Глухите камъни

Глухите камъни е един от най-големите скално култови комплекси в Източните Родопи. И днес могат да се видят следи от скални гробници, изсичания и ниши, свидетелстващи за бита и вярванията на траките. Пътят за глухите камъни е маркиран и има табели.

Кован кая

Местността "Кован кая" e защитена природна забележителност. Намира се край град Маджарово. Пътят му се разпростира покрай чудновати скални образувания. Тук река Aрда е образувала каньон с много красиви меандри. Гледката е впечатляваща и озадачаваща..

Хотел ресторант Вълчицата
Хотел ресторант Вълчицата

Тракийски гробници

Обектът притежава статут на археологически паметник на културата, с национално значение и е под закрилата на закона.

Римски пътища

Римският път при с. Долни Главанак се намира след селото по път за с. Бориславци. Тя била предназначена за бързото придвижване на военни подразделения в рамките на империята, които да обезпечават властта и в завладените региони. Същевременно обаче, това били и пътища, стимулиращи търговията с близки и отдалечени райони на империята, а също така и артерии за културен обмен.

Хотел ресторант Вълчицата
Хотел ресторант Вълчицата

Местността Момина скала

Момина скала е защитена местност и е разположена западно от гр. Маджарово. Включва скални комплекси, сипеи, пропасти, гори и пасища. Носят се много интересни легенди и предания за местността от древни времена.